Aangifte namens de Jonge Socialisten

Source: Jonge Socialisten in de PvdA (JS) i, published on Tuesday, December 5 2023.

De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) heeft aangifte gedaan tegen een aantal oud-bestuurders. Dit is besloten op basis van belastbare bevindingen uit het onafhankelijk onderzoek dat is gedaan naar de financiële situatie van de JS tussen begin 2020 tot eind 2022. Er zijn onregelmatigheden bevonden in de periode van oktober 2020 tot oktober 2022. Op die periode is de aangifte ook gestoeld. Onderstaand is verdere toelichting te vinden over de aangifte.

Deze bevindingen duiden op mogelijke frauduleuze handelingen van voormalig JS bestuursleden en betrokkenheid van bestuursleden bij deze mogelijke handelingen. Hieronder valt te verstaan; meerdere grote facturen voor diensten van welke de tegenprestatie onbekend is, de totstandkoming onhelder is, en er twijfels bestaan over de keuzes voor, alsmede de dienstverlenende partij.

Bovendien zijn grote bedragen aan betalingen gevonden van welke de toedracht onbekend is en er geen factuur beschikbaar is. Ook zijn er een hoeveelheid aan declaraties ontdekt die niet binnen het declaratiebeleid van de JS vallen. Deze facturen en declaraties vallen naar het inzien van het huidig JS-bestuur in een patroon van grote financiële onregelmatigheden.

Bovenstaande heeft geleid tot een geldverloop van 260.000 euro over een periode van anderhalf jaar, welke de JS in een negatief saldo heeft geplaatst van 60.000 euro. De totale reserve van de JS, destijds 200.000 euro, is hierdoor verminderd tot 0 euro.

Het bestuur van de JS is vanwege bovenstaande van mening dat de oud-bestuurders niet in het belang van de verenging hebben gehandeld. Daarmee hebben zij naar onze inschatting de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) overtreden. Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat niet alle oud-bestuursleden dezelfde aanklacht hebben ontvangen, en dus ook niet allemaal van dezelfde feiten worden beschuldigd. Op dit moment is het bestuur in afwachting van verdere handelingen van het OM.

Als bestuur vinden we het belangrijk om open en transparant te communiceren over deze langlopende situatie. Voor vragen over de aangifte en de verdere procedure kan contact opgenomen met voorzitter Iris Vrolijks (0646025465) of Secretaris Rolf Hidding (0683426354).