Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - 26 september 2023

Wednesday, September 27 2023

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijlagen

Besluiten bij: 35228 - Parlementaire ondervraging ongewenste beďnvloeding uit onvrije landen

Besluiten bij: 30821 - Nationale Veiligheid

Besluiten bij: 32824 - Integratiebeleid

Besluiten bij: 36410 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

Besluiten bij: 36415 - Verzamelwet SZW 2024

Besluiten bij: 36393 - Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

Besluiten bij: 31322 - Kinderopvang

Besluiten bij: 36435 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Besluiten bij: 36431 - Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

Besluiten bij: 36430 - In 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon

Besluiten bij: 35341 - Initiatiefnota “In Nederland beslis je over je eigen leven”

Besluiten bij: 29544 - Arbeidsmarktbeleid

Besluiten bij: 36200 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

Besluiten bij: 24515 - Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Besluiten bij: 32043 - Toekomst pensioenstelsel

Besluiten bij: 25883 - Arbeidsomstandigheden

Overige besluiten: