Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de staatssecretaris van VWS over kabinetsreactie onderzoek btw-nultarief groente en fruit

Friday, September 22 2023

Bij wetsvoorstel 36202 - Belastingplan 2023 is een brief ondergebracht.

Bijlagen