Stephan van Baarle bepaalt zelf wel wat hij zegt!

Source: DENK i, published on Thursday, September 21 2023, 18:40.

🔇 Niemand staat op wanneer Wilders de meest verschrikkelijke dingen zegt over kwetsbare minderheden in ons land. Maar op het moment dat er iets over de partijleider van de VVD naar voren wordt gebracht, staan ze wel op om er een punt van te maken.

🗣️ Als er dingen worden gezegd over vluchtelingen die vluchten voor oorlog en geweld die pertinent niet waar zijn, dan mag Stephan Van Baarle dat benoemen op de toon die hij kiest. Daar is niets beledigends aan. Dat mag op het scherp van de snede. 💪💬