Interim-bestuur Partij voor de Dieren aange­treden

Source: Partij voor de Dieren (PvdD) i, published on Friday, September 15 2023.

15 september 2023

De Partij voor de Dieren heeft sinds donderdag 14 september 17.00 uur een interim-bestuur onder leiding van Michiel Knol. Het interim-bestuur zal zich richten op een aantal prangende zaken, zoals het congres van 24 september aanstaande, de Tweede Kamerverkiezingen en het onderzoeken van vermeende integriteitsschendingen.

De 8 bestuursleden zijn voorgedragen door de besturen van de regionale afdelingen van de partij en door jongerenorganisatie PINK!. Vanwege de korte tijdspaden kan de gebruikelijke procedure voor kandidaatstelling niet doorlopen worden. Door deze werkwijze kan het interim-bestuur rekenen op breed draagvlak onder actieve leden van de partij.

“Het waren turbulente dagen, maar onze mooie partij is weerbaar en krachtig gebleken,” zegt interim-voorzitter Michiel Knol. “Er is ons alles aan gelegen om de rust in de partij te houden, want de Partij voor de Dieren heeft een gigantische verantwoordelijkheid ten aanzien van dier, natuur, milieu en klimaat. Daar gaan we nu keihard voor werken.”

Het bestuur bestaat uit Michiel Knol, Meike de Boer, Paul van Gent, Guus Beckett, Anneline Mook, Annemarie van Gelder, Renée Müller en Sandra Schoenmakers. De interim-bestuursleden hebben allemaal bestuurlijke ervaring binnen de partij.