Laten we leren ruziemaken

Source: BIJ1 (BIJ1) i, Tweede Kamerfractie BIJ1 (BIJ1) i, published on Friday, August 4 2023.

BIJ1’ers zijn bij uitstek het soort mensen dat de moeilijke gesprekken niet uit de weg gaat. Zij het aan de keukentafel tijdens Kerst als je homofobe oom aanschuift, zij het in de Kamer waar iedereen toch iets te vaak stilzwijgend de onderdrukkende maatschappelijke mechanismen uitdraagt of gedoogt.

Ook wanneer het over onszelf gaat, moeten we de pijnpunten durven benoemen om zo vervolgens tot oplossingen te komen. Één van onze pijnpunten is het plotselinge vertrek van de Amsterdamse raadsleden. Het is de finale escalatie van het conflict in de afdeling, dat lang heeft voortgesleept en ook buiten Amsterdam veel BIJ1’ers diep heeft geraakt.

Leren ruziemaken

Partijideoloog Willem Schinkel heeft al eens gezegd dat we moeten leren om ruzie te maken. Wat het partijbestuur betreft, is dit dan ook één van de belangrijkste ontdekkingstochten voor de toekomst van onze partij en de beweging. We zien helaas te vaak in het activisme en de partij hoe persoonlijke conflicten uitmonden in grote tegenstellingen onder eigen gelederen. Hoe er vervolgens onderlinge gedragingen en escalaties ontstaan waarbij juist die structuren worden gereproduceerd die we willen bevechten. En hoe dat uiteindelijk leidt tot een pijn die bij betrokkenen niet meer is te helen.

Maar het zijn juist schuringen en conflicten, die dagelijks mensen dichter bij elkaar brengen, die je tot andere inzichten doen komen en die vaak creativiteit bevorderen. Laten we conflicten niet zien als een manier van verdeeldheid zaaien, maar laten we juist leren om te oogsten uit onze toekomstige conflicten.

Open gesprek en vaart achter ambities

Je hebt waarschijnlijk lang gewacht op extra duidingen vanuit het partijbestuur over wat er nu exact in Amsterdam gebeurde. Zoals je merkt, heeft het bestuur echter gekozen om niet mee te bewegen met de druk uit de media en kozen we ervoor ons te focussen op de betrokkenen en de Amsterdamse leden. Vervolgens liet het eerstvolgende moment van rust helaas even op zich wachten en dus spreken wij elkaar graag nu over het vervolg.

Het partijbestuur wil dat we gelijk beginnen met lessen trekken uit alle gebeurtenissen. Daarom beginnen we graag met het samenstellen van een reconstructie van de gebeurtenissen in Amsterdam. Hierover willen we graag met alle leden het open gesprek aangaan. Hoe dat er precies uit gaat zien, bepalen we in de komende tijd. Hiervan houden we je natuurlijk op de hoogte.

Ondertussen willen we vaart zetten achter de ambities uit het bestuursplan om de partij te professionaliseren, onze communicatie met leden rondom crises te verbeteren en überhaupt conflictsituaties, crises en al hun pijnlijke gevolgen te voorkomen. Tijdens het komende Congres zal het bestuur vertellen over de voortgang die we boeken met de realisatie van onze ambities, zullen we jou vragen naar je ideeën over deze onderwerpen en horen we graag wat jij praktisch zou kunnen en willen betekenen in de verdere op- en uitbouw van BIJ1. De uitnodiging voor het Congres volgt snel.

Bestuur ondersteunen? Wees welkom!

Natuurlijk zijn jouw ideeën nu al erg welkom. Misschien wil je zelfs wel de handen uit de mouwen steken om het bestuur te ondersteunen bij de professionalisering en de op- en uitbouw van BIJ1? Het bestuur kan altijd ondersteuning gebruiken. Mocht je geïnteresseerd zijn om als ondersteuner bezig te gaan op de onderwerpen van ‘leren ruziemaken’ en professionalisering, mail dan vooral naar bestuur@bij1.org.