Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Deze vaste Eerste Kamercommissie i houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van economische zaken, energie en klimaat.

Hierbij gaat het onder meer om:

  • Europees economisch beleid
  • innovatie- en industriebeleid
  • energiebeleid
  • marktordenings-, concurrentie- en consumentenbeleid,
  • telecommunicatie, post en statistiek,
  • toerisme
  • intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht
Voorzitter is S.M. (Saskia) Kluit. Ondervoorzitter is A. (Andrea) van Langen-Visbeek. Griffier is W. (Warmolt) de Boer.