Trojka Spanje, België en Hongarije

Source: Europa Nu.

De drie achtereenvolgende EU-voorzitterschappen i van Spanje, België en Hongarije werken van juli 2023 tot en met december 2024 samen als trojka i. Ze stellen een gezamenlijk beleidsprogramma op met punten waaraan zij als voorzittende landen gaan werken.

Spanje is voorzitter van 1 juli tot en met 31 december 2023, België is voorzitter van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 en Hongarije sluit de trojka af met het voorzitterschap van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024.

De trojka heeft gemeenschappelijke uitgangspunten geformuleerd die gaan over onder andere het stimuleren van de Europese concurrentiepositie door middel van een groene en digitale transitie, het versterken van de sociale dimensie van de EU en het uitbreiden van de rol van de EU in de wereld op basis van gedeelde Europese waarden en belangen. Overkoepelend wordt genoemd dat de Russische inval in Oekraïne en groeiende internationale onzekerheden leiden tot de noodzaak de veerkracht en strategische autonomie van de EU te versterken.

Verder is al duidelijk wat een van de belangrijkste evenementen wordt tijdens deze trojka: de vijfjaarlijkse verkiezingen van het Europees Parlement vinden plaats van 6 tot en met 9 juni 2024.

1.

Gezamenlijke prioriteiten

In juni 2023 hebben Spanje, België en Hongarije hun prioriteiten bekendgemaakt. De overkoepelende prioriteiten zijn als volgt geformuleerd:

 • 1. 
  Het ontwikkelen van de Europese economische basis. De trojka wil de Europese economie toekomstbestendig maken en de concurrentiepositie van de EU in de wereld verbeteren. Hierbij is onder andere aandacht voor de groene en digitale transitie, voor onderwijs en voor het vaststellen van duidelijke gezamenlijke kaders.
 • 2. 
  Het beschermen van burgers en vrijheden. De trojka wil de EU versterken op het gebied van vrijheden, veiligheid en justitie, zowel binnen als buiten de eigen grenzen. Op het vlak van migratie wil de trojka zoeken naar een evenwicht tussen verantwoordelijkheid en solidariteit. Verder wordt er onder andere aandacht gevraagd voor grensoverschrijdende misdaad, crisismanagement en cybersecurity.
 • 3. 
  Het bouwen van een klimaatneutraal, groen, eerlijk en sociaal Europa. De trojka wil werken aan de groene transitie van de EU. Hierbij is aandacht voor onder andere afvalverwerking, groen transport en het stimuleren van biodiversiteit. Op sociaal vlak zullen cultuur, sport en gezondheid gestimuleerd worden.
 • 4. 
  Het promoten van Europa's belangen en waarden in de wereld. De trojka kijkt uit naar het aangaan en versterken van internationale partnerschappen, bilaterale verdragen en het samenwerken in VN-verband. Het wil hierbij opkomen voor Europese waarden, de veiligheid hoog in het vaandel houden en zorgen voor een ambitieus en gebalanceerd handelsbeleid.

2.

Meer informatie