Wetsvoorstel ingetrokken: 35589 - Wijziging Wet werk en inkomen en Ziektewet

Tuesday, May 30 2023

Bij wetsvoorstel 35589 - Wijziging Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde belastbaarheid van de werknemer leidend maken is een brief houdende intrekking van een of meer wetsvoorstellen ondergebracht.