Vier lijsten van vragen uitgebracht bij wetsvoorstel 36360 XV - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

Friday, June 2 2023

Bij wetsvoorstel 36360 XV - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 zijn vier lijsten van vragen ondergebracht.