Waar is de moraal?

Source: L.M.C. (Lilian) Marijnissen i, published on Thursday, May 25 2023, column.

Waar is de moraal? Dat vroeg ik aan een topman van Ahold in de Tweede Kamer. Terwijl de klanten in hun winkels de boodschappen door de hoge prijzen nauwelijks meer kunnen betalen, maakt Ahold 2,5 miljard euro winst. Hij vond moraal ‘een moeilijk vraagstuk’. Logisch natuurlijk want multinationals kennen geen moraal in een kapitalistische economie. Zij zullen altijd zoveel mogelijk winst willen maken en die onder de aandeelhouders verdelen. Daarom moeten we ingrijpen.

De topman van Ahold vertelde me ook dat het geen probleem was dat de baas 6,5 miljoen euro per jaar krijgt. Dat vond hij best meevallen. Dat is namelijk ‘maar’ 128 keer (!) meer dan het gemiddelde salaris van medewerkers, terwijl hij het jaar daarvoor 132 keer zoveel kreeg.

De winsten van grote bedrijven zijn historisch hoog. Tegelijk leeft een miljoen mensen volgend jaar in armoede. In Nederland! Daar moet wat aan gedaan worden. En dat kán ook. De SP heeft een voorstel om die gigantische winsten van grote bedrijven eerlijk te belasten door een extra schijf winstbelasting voor de allerhoogste bedrijfswinsten in te voeren. Met dat geld kunnen we onze kosten verlagen.

Begin juni is er een groot debat over de Voorjaarsnota, de plannen van het kabinet, in de Tweede Kamer. Het kabinet kijkt weg. En kondigt zelfs aan te willen gaan bezuinigen! Bijvoorbeeld op de zorg, het onderwijs en de huurtoeslag. Dat mogen we niet laten gebeuren. De SP zal voorstellen doen om de historisch hoge winsten van grote bedrijven te belasten, zodat we het inkomen van mensen kunnen verhogen en de kosten kunnen verlagen.