Besluit over inwerkingtreding van 36166 - Implementatiewet Richtlijn detachering in de wegvervoersector

Wednesday, May 10 2023

Vandaag is in het Staatsblad een besluit gepubliceerd over de inwerkingtreding van het inmiddels tot wet verheven wetsvoortstel 36166 - Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector.