Coronaherstelfonds kost EU meer dan gedacht

Wednesday, May 10 2023, 14:02
gewijzigd

DEN HAAG (PDC i) - De kosten voor het coronaherstelfonds i vallen hoger uit dan de Europese Commissie i bij de invoering van het fonds in 2020 had gedacht. De Commissie ging uit van lagere inflatiecijfers en rentepercentages. Dit levert problemen op voor de financiering van het fonds, omdat deze grotendeels gebaseerd is op leningen op de kapitaalmarkten. Inmiddels is de discussie over hoe de rentelasten bekostigd moeten worden begonnen. Het Europees Parlement nam vandaag een resolutie aan waarin werd opgeroepen tot een hervorming van het fonds.

Met het coronaherstelfonds hebben de EU-landen de Commissie toestemming gegeven om namens hen leningen af te sluiten. Zo staan de lidstaten ook garant voor deze leningen. Het geld wordt aan de landen verstrekt via subsidies en leningen om hen te helpen bij het herstel van de economie na de coronacrisis. Om geld te krijgen uit het fonds moeten lidstaten voldoen aan verschillende eisen op onder andere het gebied van duurzaamheid en digitale ontwikkeling. Nederland kan voor 4,7 miljard een beroep doen i op het fonds.

Nederland heeft lang een kritische houding aangenomen wat betreft het herstelfonds. In het onderhandelingsproces nam de regering de positie in dat het fonds uit leningen moest bestaan en niet uit giften. Daarnaast zag Nederland risico's in het aangaan van gezamenlijke leningen. Uiteindelijk werd er een compromis bereikt. Nederland accepteerde het opbouwen van gezamenlijke schulden en het herstelfonds zou gedeeltelijk bestaan uit leningen.

Bron: Telegraaf