Auke van der Goot eerste kandidaat OPNL voor Eerste Kamer

Monday, March 20 2023, 10:00

DEN HAAG (PDC i) - Auke van der Goot i (Fryske Nasjonale Partij, FNP) wordt de eerste kandidaat voor de Eerste Kamer voor Onafhankelijke Politiek Nederland i (OPNL). Volgens de berekeningen van het ANP krijgt Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) één zetel in de Eerste Kamer.

De partij, die tot 2020 Onafhankelijke Senaatsfractie i (OSF) heette, is een samenwerking tussen provinciale partijen. Naast de FNP zijn bijvoorbeeld ook Groninger Belang, Lokaal-Brabant en de Partij voor Zeeland aangesloten. Op dit moment is Ton Raven i het enige Eerste Kamerlid voor de OSF. Hij staat als tweede op de kieslijst.

Van der Goot werkte als ambtenaar in Friesland, Den Haag en Brussel. Hij was werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en heeft een bijdrage geleverd aan de Wet gebruik Friese taal in 2013. In mei wordt bekend of Van der Goot daadwerkelijk plaats zal nemen in de Eerste Kamer. Zijn plaats in de senaat hangt af van de Statenleden in alle provincies. Zij kiezen uiteindelijk de leden van de Eerste Kamer.

Bron: Friesch Dagblad en FNP