Europa Vandaag: Europees Parlement in Straatsburg op weg naar 'Parijs'

Monday, March 13 2023, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 

Europees Parlement in Straatsburg op weg naar 'Parijs'

De 705 leden van het Parlement, inclusief de 29 Nederlanders, zijn weer naar Straatsburg afgereisd om plenair te vergaderen. Vanmiddag om 17:00 begint de vergadering. Ze behandelen onder andere het jaarverslag 2021 van de Europese Ombudsman i en debatteren over Energieprestaties van gebouwen.

Het belangrijkste debat gaat over het resultaat van de onderhandelingen over het 'Fit for 55' programma, onderdeel van de Green Deal i.

Hierin zijn afspraken vastgelegd voor jaarlijkse vermindering van uitstoot van broeikasgassen door de lidstaten. Door de uitstootvermindering van 2021 tot en met 2030 vast te leggen moet de Europese Unie i uiteindelijk voldoen aan klimaatmaatregelen in het kader van de doelen uit het Akkoord van Parijs i.


 

Inflatie: minder, minder, minder?

De ministers van Financiën van de 20 Eurolanden i maken de balans op van de ontwikkelingen in de eurozone en wisselen van gedachten over het begrotingsbeleid voor 2023 en 2024.

De ministers wisselen ook van gedachten over strategische beleidsdoelstellingen van een digitale euro maar zullen vooral aandacht besteden aan de ontwikkelingen in de eurozone op het gebied van inflatie.

Nu de economische groei nog tegenvalt en het inflatiecijfer nog steeds te hoog is, hebben de bewindslieden ruim stof voor discussie.

 

 
Vrouw aan het werk

Over Oekraïners en pestgedrag op de werkvloer

Een jaar na het begin van de Russische agressie tegen Oekraïne debatteren de arbeidsministers over de gevolgen hiervan voor de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid in de EU.

Wat willen de lidstaten met de Oekraïnse vluchtelingen die in hun land werk hebben gevonden, en hoe regel je eventuele uitkeringen en andere regelingen voor deze relatief nieuwe groep migranten?

Behalve dit onderwerp (of misschien wel samenhangend hiermee) bespreken de ministers het verdrag voor het uitbannen van geweld en pesterijen op de werkvloer Dit verdrag is het eerste internationale instrument met specifieke, wereldwijde normen hiervoor. Hopelijk hebben de bewindslieden het onderling niet nodig.

Werkgelegenheids- en sociaal beleid


En verder...

Zwermen de Eurocommissarissen weer uit over de wereld. Zo gaat Frans Timmermans naar Parijs, Vera Jourova naar Praag en ontmoet Ursula von der Leyen de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola i. Niet in Straatsburg, maar in Brussel,


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

13 maart

Raad van Ministers

Eurogroep

13 maart

Raad van ministers

 

13 maart

Europees Parlement

Plenaire vergadering (Straatsburg)