Kabinet presenteert Staat van de Europese Unie: positief en ambitieus

Monday, February 13 2023, 12:20

DEN HAAG (PDC i) - Het kabinet lijkt over het algemeen positief te staan tegenover het werk dat op Europees niveau bewerkstelligd is, zoals op het gebied van de Green Deal. Dit blijkt uit de Staat van de Unie 2023 i, die minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra i op 13 februari 2023 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. In dit rapport maakt het kabinet zijn positie bekend over de ontwikkelingen die gemaakt zijn op het gebied van de zes prioriteiten van de Commissie Von der Leyen i, zoals de digitale toekomst van de EU.

In het rapport zijn duidelijk de sporen terug te vinden van de Russische inval in Oekraïne. Om de slagkracht van de EU i op het internationale toneel te vergroten, toont het kabinet zich onder meer voorstander van gekwalificeerde meerderheidsbesluiten binnen het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB). Daarnaast benadrukt het kabinet ook het belang van de energietransitie in de veranderde geopolitieke situatie.

De Staat van de Unie is een jaarlijks rapport over de visie van het kabinet op de Europese agenda van het komende jaar. Het vormt de basis voor debatten in zowel de Eerste als Tweede Kamer. Het kabinet toont zich ambitieus in dit 35-pagina's tellende rapport. Onder andere op het gebied van de Green Deal i en de transparantie van de Europese instanties stelt het op bepaalde vlakken verder te willen gaan dan wat tot nu toe op Europees gebied bereikt is.

Bron: Staat van de Europese Unie