Verslag van een schriftelijk overleg Tweede Kamer uitgebracht over reactie op verzoek commissie over de stand van zaken wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen - Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV

Monday, February 6 2023

Bij wetsvoorstel 35589 - Wijziging Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde belastbaarheid van de werknemer leidend maken is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijlage