Werkprogramma Europese Commissie 2023: 'Een Unie die standvastig en verenigd is'

Tuesday, October 18 2022, 16:20

DEN HAAG (PDC i) - De huidige crises aanpakken, maar toch op koers blijven voor de lange termijn. Deze boodschap staat centraal bij het Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie i, dat vandaag is gepresenteerd. De Commissie doet in het programma 43 beleidsinitiatieven voor 2023 uit de doeken. De voorstellen worden gedaan langs de lijnen van de zes grote ambities i van de Commissie von der Leyen i.

De Russische invasie in Oekraïne schemert door in de initiatieven van de Commissie. Om afhankelijkheid van Rusland te verminderen moet de Europese elektriciteitsmarkt op de schop. Op het gebied van defensie wil de Commissie een uitgewerkt plan voor veiligheid in de ruimte opstellen, en moet ook de maritieme veiligheidsstrategie verbeterd worden.

Buitenlandse beïnvloeding moet verder tegen worden gegaan, aldus de Europese Commissie. Onder meer een pakket voor de verdediging van de democratie zal wetgeving bevatten om dit te bestrijden. Ook de aanpak van corruptie moet verbeterd worden, zowel binnen de Unie als ook daarbuiten. Om dit te bereiken wil de Commissie de mogelijkheid om sancties op te leggen als er sprake is van corruptie in landen.

Bij het opstellen van de beleidsinitiatieven zijn de uitkomsten van de Conferentie over de Toekomst van Europa i meegenomen, stelt de Commissie. Ook wil de Commissie in de toekomst meer gebruik maken van burgerpanels en deze vast opnemen in het traject van beleidsvorming. Volgend jaar zullen verschillende panels van start gaan over voedselverspilling, leermobiliteit en virtuele werelden.

Het werkprogramma van de Europese Commissie wordt jaarlijks opgesteld. De verplichting hiertoe komt voort uit het reglement van orde van de Commissie en wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het Europees Parlement i en de Raad i. Over de concrete wetsvoorstellen hebben het Parlement en de Raad wel zeggenschap.

Bron: Europese Commissie