Europese Commissie botst met Nederland over toekomst spoornet

Wednesday, October 5 2022, 12:00

DEN HAAG (PDC i) - De Europese Commissie i beschuldigt Nederland van het schenden van Europese regels. Het kabinet wil het gebruik van het Nederlandse spoor niet openbaar aanbesteden, maar vanaf 2025 wederom onderhands gunnen aan de Nederlandse Spoorwegen (NS). De Commissie stelt dat dit niet zomaar mag.

De zogenoemde 'concessie van het hoofdrailnet', de vergunning om treinen te laten rijden op de belangrijkste spoorverbindingen, wordt van oudsher onderhands gegund aan de NS. Het kabinet gaf deze week correspondentie vrij waaruit bleek dat de Europese Commissie kritiek heeft op het plan. Zo schreef Eurocommissaris voor Transport i Adina Vălean i aan het kabinet dat ze zich "grote zorgen maakt over de wettigheid" van de onderhandse gunning. Een dergelijk contract moet volgens Europese regelgeving eerst worden aangeboden op de vrije markt, zodat meerdere openbaarvervoerbedrijven mee kunnen dingen.

Hoewel de Commissie nog geen juridische procedure is gestart, geeft een woordvoerder in Brussel aan dat "diverse marktpartijen zich bij ons hebben beklaagd". Wanneer nader overleg tussen het kabinet en de Commissie geen uitkomst biedt, kan een gang naar het Hof van Justitie i volgen. Komende dinsdag praat de Tweede Kamer i over het hoofdrailnet met de verantwoordelijke staatssecretaris, Vivianne Heijnen i.

Bron: NRC, Volkskrant