Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de stand van zaken van de hersteloperatie toeslagen

Wednesday, September 21 2022

Bij wetsvoorstellen 35468 - Wet hardheidsaanpassing Awir (verzachting hardheden die zich bij de toepassing van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voordoen) en 35704 - Incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 (Herstel Toeslagen) is een brief ondergebracht.

Bijlage