Brief van de minister van OCW en de minister voor PVO ter aanbieding onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs en verslagen overleg met vertegenwoordigers onderwijsveld

Tuesday, September 6 2022

Bij wetsvoorstel 33862 - Initiatiefvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht is een brief ondergebracht.

Bijlagen