Drie moties in Tweede Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 36100 XV - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

Wednesday, June 29 2022

Bij wetsvoorstel 36100 XV - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 zijn drie moties ondergebracht.