PvdA talks - Menno Hurenkamp mp4

Source: Partij van de Arbeid (PvdA) i, published on Thursday, June 23 2022, 13:20.

Menno Hurenkamp

Politiek filosoof, columnist en universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek.

‘Help de democratie van de beademing af.’

In het licht van de actualiteiten behandelt Menno Hurenkamp de belangrijkste onderdelen van modern burgerschap. Het belang om je stem te laten horen, je in anderen te verplaatsen en hoe om te gaan met democratisch gezag. Hij vindt het hard nodig dat jongeren uit hun schulp kruipen.

Word ook lid van de PvdA 👉 https://pvda.nl/word-lid

Volg op ons ook op:

🌹 https://instagram.com/partijvandearbeid

🌹 https://facebook.com/PartijvandeArbeid

🌹 https://twitter.com/PvdA