Europa Vandaag: Commissie Pegasus speurt naar spyware

Tuesday, June 21 2022, 8:00

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
verkiezingsbord BP

Raad Algemene Zaken wil helderheid rondom advertenties voor politieke partijen

De ministers van de Raad i Algmene Zaken behandelen het Commissievoorstel over transparantie en gerichte politieke reclame. Dit voorstel zou verplichten dat politieke reclames duidelijk herkenbaar zijn en duidelijk maken wie ervoor heeft betaald en hoeveel. Ook wordt het, zonder daarvoor expliciete toestemming te vragen, verboden om gebruik te maken van gevoelige persoonsgegevens.

Het voorstel maakt deel uit van een maatregelenpakket dat de integriteit van verkiezingen moet garanderen en een open en democratisch debat moet faciliteren. Het is de bedoeling dat de regelgeving vóór de verkiezingen van het Europees Parlement i in 2024 volledig ingevoerd zijn.


 
smartphone die aanstaat op tafel

Commissie PEGASUS speurt naar spyware

De enquêtecommissie houdt een hoorzitting waarbij ze de leveranciers van spyware in de EU inventariseren. Ook wisselen ze van gedachten met NSO Group, de makers van de Pegasus-spyware. De spyware staat er om bekend zonder enige interactie van het slachtoffer geïnstalleerd te kunnen worden op de telefoon van het doelwit en vervolgens onder andere telefoongesprekken en berichten te kunnen aftappen.

De onderzoekscommissie van het Europees Parlement heeft als doel om te achterhalen of lidstaten Pegasus gebruikt hebben. Het gebruik van Pegasus voor surveillance op burgers, of voor politieke doeleinden is niet toegestaan onder Europese wetgeving. Zowel Hongarije als Polen worden verdacht van het gebruik van deze spyware.

 

En verder...

Frans Timmermans i geeft een speech bij de "Zeitenwende" conferentie in Berlijn.

De Raad i Algemene Zaken is van plan de landspecifieke aanbevelingen voor 2022 goed te keuren, zodat deze voorgelegd kuunnen worden aan de Europese Raad i.

 

Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

21 juni

Europees Parlement i

Vergadering EP-Commissie Constitutionele Zaken (AFCO)

23 & 24 juni

Europese Raad i

Bijeenkomst met leiders van Westelijke Balkan over uitbreiding van de EU en Oekraïne

23 juni

Europees Parlement i

Stemming over de gedeeltelijke vervanging van de Nederlandse leden van de Europese Rekenkamer i