Segers (CU) en Dassen (Volt): breid de Tweede Kamer uit naar 200 leden

Thursday, June 16 2022, 15:00

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer moet 200 leden krijgen, er moet gewerkt worden aan een 'dualisme-akkoord', en de Tweede Kamer moet maandelijks een plenair beleidsdebat op hoofdlijnen organiseren. Dat stellen fractievoorzitters Gert-Jan Segers i (CU) en Laurens Dassen i (Volt) vandaag in een opiniestuk in de Volkskrant.

De twee fractievoorzitters wijzen naar het dalende vertrouwen in de politiek, het gebrek aan transparantie van de regering en de hoge werkdruk van Kamerleden om de regering te controleren. Daarom doen zij vier voorstellen om de positie van de Tweede Kamer te versterken, te weten:

 • 1. 
  Er moet een dualisme-akkoord komen waarin wordt vastgelegd hoe regering en parlement omgaan met het delen van informatie, met besloten overleggen en met de inzage in geheime stukken.
 • 2. 
  Er moet maandelijks een plenair beleidsdebat komen, op een vaste dag, waarin het regeringsbeleid op hoofdlijnen wordt besproken.
 • 3. 
  De informatiepositie van de Tweede Kamer moet worden versterkt, bijvoorbeeld door de drempel tot het houden van een parlementaire ondervraging te verlagen.
 • 4. 
  De Tweede Kamer moet worden uitgebreid naar 200 leden, zodat de Kamer versterkt wordt en ook de vertegenwoordigende functie van Kamerleden verbetert.

De oproep van Segers en Dassen komt ongeveer een half jaar na verschijning van het rapport-Van der Staaij, waarin verschillende voorstellen staan om de Tweede Kamer te versterken. De discussie daarover wordt in de Kamer nog steeds gevoerd. Volgende week debatteert de Kamer over de Raming, de jaarlijkse begroting van de Tweede Kamer. Dan zal ook de eigen positie van de Tweede Kamer ter sprake komen.

Bron: de Volkskrant