Eerste Kamer aanvaardt wetsvoorstel 36024 - 5e incid. suppl. begr. OCW 2022 (maatsch. diensttijd, cultuursector, toeslagen)

Tuesday, May 24 2022

De Eerste Kamer heeft op 24 mei 2022 wetsvoorstel 36024 - Vijfde incidentele suppletoire begroting OCW 2022 (maatschappelijke diensttijd, culturele sector, kwijtschelding toeslagengedupeerden) als hamerstuk aangenomen.