Schaf geborgde zetels waterschappen af

Source: Democrats 66 (D66) i, published on Wednesday, May 18 2022.

D66 wil samen met GroenLinks de geborgde zetels afschaffen. De geborgde zetels binnen de waterschappen in de ban doen is een juiste stap naar het democratischer maken van de waterschapsverkiezingen. Met die drijfveer -democratisering- hebben zij een wetsvoorstel geschreven. De Kamer debatteerde er afgelopen woensdag over en voor het zomerreces wordt erover gestemd.

Tjeerd de Groot

Tweede Kamerlid; Landbouw, Natuur, Stikstof, Visserij, Dierenwelzijn, Water

18.05.2022

Tweede Kamer nieuws

Democratie en bestuur

Kamerlid Tjeerd de Groot: “We merken allemaal dat de weersextremen toenemen, zomers worden droger en winters worden natter. Dat betekent dat de taken van de waterschappen verbreden Zetels reserveren voor specifieke belangen past daar niet bij. De waterschappen moeten voor ons allemaal werken. Deze wetswijziging maakt de waterschappen écht democratisch.”

“We moeten niet de zetels borgen, maar de democratie.”

Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid voor D66

Borg de democratie, niet de zetels

Bij het wijzigen van de Waterschapswet worden geborgde zetels in de waterschappen afgeschaft. De wetswijziging is bedoeld om het waterschap volledig te democratiseren, zodat ook deze bestuurslaag uitgaat van het ‘een persoon, een stem’ beginsel, zonder dat belangengroepen op ondemocratische wijze oververtegenwoordigd zijn.

Toenemende klimaatverandering vraagt om bredere vertegenwoordiging

Van tevoren die zetels reserveren voor belangenvertegenwoordigers is dus niet eerlijk. Zij zouden verkozen moeten worden via de gangbare democratische weg, net als ieder ander. Al helemaal in deze tijd, met toenemende klimaatverandering, waar de druk op de waterschappen aanzienlijk is toegenomen. Belangrijke beslissingen vragen om een democratisch gekozen bestuur. Een ouderwets systeem als dit helpt daar niet bij.

Kamerlid Tjeerd de Groot: “We moeten niet de zetels borgen, maar de democratie. Zetels automatisch vergeven aan belangengroepen past niet bij deze tijd. Klimaatverandering raakt ons allemaal.”

Gerelateerde nieuwsberichten

Bekijk alle items

23.02.2022

Burgerforum over straffen

D66 wil dat willekeurig gelote burgers in een burgerforum na gaan denken over straffen.

Lees verder

16.02.2022

Stop bedreigingen in de Tweede Kamer

D66 en de ChristenUnie willen een halt toeroepen aan de bedreigingen in de Tweede Kamer. Daartoe dienen zij vandaag een voorstel in.

Lees verder

19.11.2021

Initiatiefwet meerdaags stemmen bij verkiezingen

D66 wil dat meerdaags stemmen een blijvertje wordt. Dit betekent dat voortaan niet één, maar drie dagen kan worden gestemd bij verkiezingen.

Lees verder

Home Nieuws Schaf geborgde zetels waterschappen af