Brief regering; Verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2021 op basis van de Archiefwet, de Erfgoedwet en internationale verdragen

Wednesday, May 18 2022

Bij wetsvoorstel 35925 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 is een brief ondergebracht.

Commissie: Education, Culture and Science (OCW)