Europa Vandaag: liggen we op koers met het Strategisch Kompas?

Tuesday, May 17 2022, 8:18

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
soldaten in de schemering
Bron: U.S. Marine Corps photo/Cpl. Todd F. Michalek

Ligt Europa op koers met het Strategisch Kompas?

De Raad Buitenlandse Zaken (Defensie) wordt vandaag door de Hoge Vertegenwoordiger i Josep Borrell i geïnformeerd over de uitvoering van het Strategisch kompas i. Vooral de doeltreffendheid van missies en operaties in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid i (GVDB) komen hierbij aan de orde.

Een ander onderwerp op de agenda is de Russische agressie tegen Oekraïne. De defensieministers, waaronder Kajsa Ollongren i, spreken over de Russische agressie tegen Oekraïne. Hiervoor wordt tijdens een informele werklunch van gedachten gewisseld met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg i en de Oekraïense minister van Defensie Oleksi Reznikov.

 

 
Viktor Orbán
Bron: The Council of the European Union

Geen rechtsstaat? Geen geld.

Ter voorbereiding op de Raad Algemene Zaken i van volgende week wordt in de commissie Europese zaken gekeken naar de kabinetsappreciatie van de uitspraak van het EU-Hof van Justitie i. Het Hof wees de beroepen van Hongarije en Polen tot nietigverklaring van de MFK-rechtsstaatverordening af.

Deze verordening komt erop neer dat voor toekenning van sommige EU-gelden, naleving van de beginselen van de rechtsstaat in de lidstaten een voorwaarde kan zijn. Dit wordt ook wel het conditionaliteitsmechanisme genoemd.

In de brief die minister Hoekstra i namens het kabinet i stuurt, bevestigt hij de uitspraak dat "financiële solidariteit hand in hand gaat met het vertrouwen dat lidstaten de EU-middelen op verantwoorde wijze gebruiken." Het kabinet is blij met de koppeling tussen de ontvangst van middelen uit de EU-begroting en respect voor de waarden van de Unie die hiermee wordt gelegd.


Uitstoot van een fabriek

Koolstoftaks aan de buitengrens

Morgen bespreekt de EP-commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid i de amendementen van de parlementariërs op het Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens. Dit instrument moet ervoor zorgen dat er aan de grens belasting geheven wordt op producten uit landen met lagere milieu-eisen voor productie.

Op deze manier zorgt het koolstofcorrectiemechanisme ervoor dat Europese bedrijven geen oneerlijke concurrentie ervaren omdat zij wél volgens EU-normen op milieugebied moeten produceren. Dit zou producten uit de EU in de binnenlandse verkoop duurder maken, terwijl producten elders uit de wereld veel goedkoper verkocht kunnen worden. Daarnaast hoopt de EU hiermee te bevorderen dat ook andere landen in de wereld betere standaarden ontwikkelen, omdat ze toch al volgens EU-normen produceren.

De bespreking van morgen heeft ook nog een Nederlandse uitstraling. De Nederlandse europarlementariër Mohammed Chahim i (PvdA) speelt als rapporteur voor dit dossier namelijk een sleutelrol.


En verder...

Vindt een Interparlementaire commissievergadering plaats over de eerste resultaten van de Conferentie over de Toekomst van Europa i.

Is de tweede dag van het Clean Energy for EU Islands forum dat gaat over het decarboniseren van EU-eilanden.

 

Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

17 mei

Europese Commissie i

Tweedaags forum over de praktische stappen naar het decarboniseren van EU-eilanden

17 mei

Tweede Kamercommissie Europese Zaken i

Kabinetsappreciatie van de uitspraak van het EU Hof van Justitie i over MFK-rechtsstaatverordening

17 mei

Raad buitenlandse zaken met defensieministers i

Strategisch Kompas, Mali, situatie in Oekraïne

17 mei

Tweede Kamercommissie Europese Zaken i

Eerste resultaten van de Conferentie over de Toekomst van Europa i.

17 mei

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid i

Amendementen op het Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens