Dertien Europese lidstaten: geen overhaaste verdragswijziging na Conferentie over de Toekomst van Europa

Tuesday, May 10 2022, 17:20

DEN HAAG (PDC i) - Een groep van dertien lidstaten heeft een verklaring naar buiten gebracht naar aanleiding van het slotrapport van de Conferentie over de Toekomst van Europa. Hierin zijn zij sceptisch over de mogelijkheid voor een verdragswijziging op basis van de conferentie. Het gaat voornamelijk om Scandinavische en voormalige Oostbloklanden en de Baltische staten.

In de verklaring stellen de landen dat de voorstellen van de Europese burgers een serieuze follow-up verdienen, maar dat een verdragswijziging nooit het doel van de conferentie was. Hoewel ze aangeven dat ze op dit moment nog geen mogelijkheden uitsluiten, zullen ze geen overhaaste poging tot verdragswijziging steunen. Ze zeggen hiermee te willen voorkomen dat de voorstellen worden ingezet om speciale belangen van EU i-instituten te dienen.

Bron: EU Vertegenwoordiging Zweden