Run for Volt volgens Ernst

Source: Volt Nederland (Volt) i, published on Tuesday, April 26 2022.

Ernst Boutkan

  • 26 jaar
  • Actief bij Volt vanaf november 2018
  • Gestudeerd: Culturele Antropologie en Bestuurskunde

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heb ik meegedaan aan het programma Run for Volt. Hiervoor was ik al betrokken als één van de coördinatoren bij de totstandkoming van het algemene beleidsprogramma van Volt Nederland en bij de Europese verkiezingen. Als student leverde ik met plezier een bijdrage aan het opbouwen van Volt. Met mijn deelname aan Run for Volt kreeg ik de kans om te bekijken of een kandidaatstelling voor de partij iets voor me was. Geen verplichtingen, vooral verkennen.

Het programma bestond uit drie weekenden, waarin ik veel heb geleerd. Gedurende de dagen deelden verschillende sprekers, onder meer vast voormalig minister Fred Teeven, hun verhalen en ervaringen vanuit de praktijk. Ze spraken over de werking van de politiek en de overheid, en over zaken als het voeren van debatten of het doen van onderhandelingen.

Centraal in deze lezingen stonden vanzelfsprekend de kernwaarden, zoals transparantie en verbinding, van Volt, zoals en hoe je deze toepast in de politieke realiteit. Zo leerde ik om in de eerste plaats na te denken over waarden die ten grondslag liggen aan de manier van hoe Volt te werk gaat, en vervolgens om deze te vertalen naar de praktijk. Verder werd uitleg gegeven over de officiële politieke mogelijkheden om thema’s te agenderen en beleid te sturen, zoals het aanvragen van een debat of het indienen van een motie of een amendement.

Vooral het idee dat je politiek moet beoefenen op basis van waarden is me altijd bijgebleven. Zo proberen we in de kamer met zoveel mogelijk partijen samen te werken en niet in de standaard politieke loopgraven mee te doen. Door middel van verschillende spellen en scenario’s oefende ik samen met de andere Run For Volt-kandidaten hoe dit precies in zijn werk gaat. Dit varieerde van debatten voeren tot het schrijven van een goede tekst, hetgeen niet alleen erg leuk was om te doen, maar me later ook hielp bij mijn verkiezing tot kandidaat op de kieslijst (nr. 3 TK) en bij de campagne die volgde.

Ondertussen werk ik op de Tweede Kamerfractie van Volt als ondersteunend beleidsmedewerker op gebied van klimaat, landbouw, mobiliteit en gebouwde omgeving. De kennis die ik opdeed tijdens Run for Volt helpt me daar nog steeds bij. Ik heb er haast elke dag profijt van en raadt daarom iedereen die meer te weten wil komen van Volt en van de politieke praktijk aan om mee te doen aan het programma!