Stemmingen moties Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemmingen moties Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Document date 19-04-2022
Publication date 19-04-2022
Nummer HTK20212022-74-11
Reference 35962;11; 35962;12
External link original article
Original document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 i van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden),

te weten:

  • de motie-Léon de Jong/Maeijer over actief verzet tegen EU-bemoeienis met ons sociaal beleid en arbeidsmarktbeleid (35962, nr. 11);
  • de motie-Maatoug/Kathmann over de informatievoorziening over de loonheffingskorting bij twee banen verbeteren (35962, nr. 12).

(Zie vergadering van 12 april 2022.)

In stemming komt de motie-Léon de Jong/Maeijer (35962, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP en het CDA ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Maatoug/Kathmann (35962, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FvD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

Tweede Kamer

Stemmingen moties Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

19 april 2022 TK 74

74-11-1


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.