Europa Vandaag 7 april: een vijfde sanctiepakket voor Rusland?

Thursday, April 7 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Vlag EU Oekraïne
Bron: Smooth_O

Europees Parlement zet volgende stap in de richting van vijfde sanctiepakket

Vandaag staan er tijdens de laatste dag van de plenaire week in het Europees Parlement diverse stemmingen op de planning. Terwijl Zelenski één voor één de nationale parlementen van de Europese lidstaten toespreekt, buigt de Europese Unie i zich over een nieuwe sanctiepakket voor Rusland. Het Europees Parlement stemt vanmiddag dan ook over de conclusies uit de Europese Raad i van 24 en 25 maart met betrekking tot de laatste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne en de nieuwe Europese sancties tegen Rusland.

Dit is inmiddels het vijfde sanctiepakket van de Europese Unie. In het voorstel voor dit pakket wordt gesproken over het verbieden van toegang voor Russische schepen tot Europese havens. Voor de levering van landbouw- en voedingsproducten, humanitaire goederen en energie zou een uitzondering moeten worden gemaakt. Daarnaast is onder andere een invoerverbod op Russische kolen voorgesteld.


Paspoortcontrole
Bron: Frontex

Is de Schengenzone toe aan een evaluatie?

Al decennia lang kwam een oorlog niet zo dichtbij Europa. Daarom is het juist nu belangrijk dat de regels over het vrije verkeer van personen binnen de Schengenzone goed nageleefd worden. De Europese Commissie i heeft daarom een voorstel gedaan voor een evaluatiemechanisme voor de controle en de toepassing van deze regels. Het Europees Parlement stemt vandaag over dit voorstel.

De Schengensamenwerking is in 1985 gestart met vijf lidstaten door middel van de ondertekening van het Schengenakkoord i, sindsdien is de zone flink uitgebreid. De huidige 26 deelnemende landen zouden dit nieuwe mechanisme moeten gaan toepassen door middel van onpartijdige en doeltreffende evaluaties, zodat tekortkomingen snel worden gesignaleerd en vlot kunnen worden geholpen.


 
Besproeiing van landbouwgrond na droogte © music4life

Worden de ministers van Landbouw en Visserij het eens over innovaties in de landbouwsector?

Ondertussen verzamelen de landbouwministers zich in Luxemburg voor een Raad Landbouw en Visserij i. Zij bespreken de veekracht van de Europese voedselsystemen voor het vergroten van de voedselzekerheid. In het kader van het 'Fit for 55' pakket bespreken zij ook de manieren om landbouwpraktijken waarbij koolstof wordt opgeslagen te stimuleren. Deze praktijken verminderen de broeikasgasuitstoot. Tot slot is er ook tijdens de Raad voor Landbouw en Visserij aandacht voor de oorlog in Oekraïne. De ministers bespreken namelijk de gevolgen van de Russische invasie voor de landbouwsector.


En verder...

In de Tweede Kamer debatteert de commissie voor Economische Zaken en Klimaat over het 'Fit for 55' pakket.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

7 april 2022

Raad van de Europese Unie

Raad Landbouw en Visserij

7 april 2022 09:00-16:00

Europees Parlement

Plenaire vergadering

7 april 2022 17:30-21:30

Tweede Kamer

Commissiedebat Economische Zaken en Klimaat