Parlementair behandelvoorbehoud bij voorstel over verlenging coronapaspoort tot 1 juli 2023

Wednesday, February 23 2022, 12:30

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met de motie-Omtzigt i die oproept tot het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud i op de verordening voor het verlengen van het digitaal coronacertificaat. Recent maakte de Europese Commissie i bekend het gebruik van het certificaat, ofwel het coronapaspoort, met een jaar te willen verlengen tot 1 juli 2023.

Het coronapaspoort is bedoeld om het vrije verkeer van personen i binnen de EU weer mogelijk te maken. De Commissie wil het coronapaspoort verlengen omdat het coronavirus nog in Europa circuleert en nieuwe besmettingsgolven niet kunnen worden uitgesloten volgens de Commissie. De 27 lidstaten en het Europees Parlement i moeten met het voorstel instemmen.

Een parlementair behandelvoorbehoud kan worden aangevraagd als het parlement een voorstel dat in de Raad van Ministers besproken wordt belangrijk vindt voor Nederland. Met het behandelvoorbehoud vraagt het parlement de regering om niet met het voorstel in te stemmen voordat hierover een debat heeft plaatsgevonden. Vervolgens moet de regering de Kamer(s) informeren over de voortgang.

Bron: Tweede Kamer