Kamervoorzitter schrijft kabinet over werkwijze Tweede Kamer

Tuesday, January 25 2022, 13:45

DEN HAAG (PDC i) - Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp i heeft een brief naar het kabinet gestuurd over de werkwijze van de Tweede Kamer. De voorzitter benoemt afspraken en regels die ervoor moeten zorgen dat de Kamer goed samenwerkt met het kabinet en haar taken goed kan uitoefenen.

Zo benadrukt de Voorzitter het belang van de inlichtingenplicht voor de controlerende taak van de Kamer. "Ik verwacht dat alle leden van het kabinet zich actief inspannen om de Tweede Kamer tijdig en volledig te informeren", aldus Voorzitter Bergkamp. Over de medewetgevende taak van de Kamer schrijft zij: "Wetgeving dient goed uitvoerbaar en begrijpelijk te zijn. Met het oog hierop is het van belang de Kamer, als medewetgever, vroegtijdig te betrekken bij het tot stand komen van wetgeving."

De Voorzitter benoemt ook ongeschreven regels en gebruiken. Het debat in de Kamer dient op een respectvolle manier te worden gevoerd. "Op deze manier blijft het debat zakelijk en richt het zich niet op de persoon", aldus Bergkamp. Zij vraagt bewindslieden ook bondig te antwoorden op vragen en liefst geen mobiele telefoons te gebruiken.

Bron: website Tweede Kamer