Wet in Staatsblad: 35922 - 4e incidentele suppletoire begr. JenV 2021 (Regeling tegemoetkoming schade 2021)

Tuesday, January 25 2022

Het wetsvoortstel 35922 - Vierde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 (Regeling tegemoetkoming schade 2021) is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.