Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 14 januari 2022

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 14 januari 2022
Document date 14-01-2022
Publication date 14-01-2022
Reference 2021A06739 16
Commission(s)
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 14 januari 2022

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

6, 12, 23, 50, 56, 71

 

BuHaOS

i.v.m. agendapunt

6, 54, 63

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

3, 6

 

DEF

i.v.m. agendapunt

6, 13

 

DiZa

i.v.m. agendapunt

6, 56

 

EU

i.v.m. agendapunt

10, 58, 59, 63, 64

 

EZK

i.v.m. agendapunt

6, 8, 43, 54, 56, 63, 71

 

FIN

i.v.m. agendapunt

6

 

J&V

i.v.m. agendapunt

6, 50

 

KR

i.v.m. agendapunt

6

 

LNV

i.v.m. agendapunt

6, 8, 49, 63, 71

 

OCW

i.v.m. agendapunt

6

 

SZW

i.v.m. agendapunt

6

 

VWS

i.v.m. agendapunt

5, 6, 44

Activiteit:    Procedurevergadering

Datum:    woensdag 19 januari 2022

Tijd:    10.15 - 11.15 uur

Openbaar/besloten:    openbaar

Onderwerp:    Procedurevergadering    Infrastructuur en Waterstaat (digitaal)

 • 1. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Regeling van werkzaamheden

Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor IenW op 19 januari 2022

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, J. Rijkers - 10 januari 2022

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 19 januari 2022 - 2021Z23032 Ter bespreking.

Brievenlijst

 • 2. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Uitnodigingen

Geen agendapunten

 
 • 3. 
  Agendapunt:

Wet- en regelgeving

Voorlopige toepassing van het verdrag inzake de hernieuwing van het International Groundwater Resources Assessment Centre

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 6 januari 2022 Voorlopige toepassing van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de hernieuwing van het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO; Parijs, 9 december 2021 - 36008-1

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

Met deze brief wordt conform artikel 15, vierde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen onverwijld aan de Kamer medegedeeld dat het genoemde verdrag per 1 januari 2022 voorlopig zal worden toegepast. Nadat het advies van de Raad van State zal zijn ingewonnen, zal het verdrag ter goedkeuring aan de Staten-Generaal worden overgelegd.

Volgcommissie(s):

BuZa

 • 4. 
  Agendapunt:

Wijziging Regeling vijfde tijdelijke verbod burgerluchtverkeer Nederland en BES in verband met het coronavirus

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 15 december 2021

Wijziging Regeling vijfde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt - 24804-188

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 5. 
  Agendapunt:

Opheffen Regeling vijfde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer

Nederland en BES in verband met het coronavirus

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 22 december 2021

Opheffen Regeling vijfde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt - 24804-190

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

VWS

 • 6. 
  Agendapunt:

Algemeen

Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop een wetenschappelijke toets uit te voeren

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 18 november 2021 Aan de vaste Kamercommissies - Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop wetenschapstoets uit te voeren - 2021Z20870

Voorstel:

Noot:

Ter informatie

Het lid Sneller (D66) zal in zijn hoedanigheid als voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven deze brief toelichten ter vergadering.

Volgcommissie(s):

BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, DiZa, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

 

Infrastructuur en mobiliteit

 • 7. 
  Agendapunt:

Regeling Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 14 december 2021

Regeling Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET) - 31209-235

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Duurzaam Vervoer.

 • 8. 
  Agendapunt:

Steun voor ondernemers in overgang naar zero emissie zones

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 16 december 2021

Steun voor ondernemers in overgang naar zero emissie zones - 30175-394

Voorstel:

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Duurzaam Vervoer.

Het commissiedebat Duurzaam Vervoer inplannen in de tweede helft van maart 2022.

Volgcommissie(s):

EZK, LNV

 • 9. 
  Agendapunt:

Stafnotitie Voorstel planning luchtvaartdebatten en geagendeerde stukken

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 12 januari 2022

Stafnotitie - Voorstel voor planning luchtvaartdebatten - 2022Z00341

Voorstel:

Noot:

Besluiten conform de voorstellen in de stafnotitie.

De brieven die in een eerder stadium door uw commissie controversieel zijn verklaard worden voor de volgende procedurevergadering geagendeerd en voorzien van behandelvoorstellen.

 • 10. 
  Agendapunt:

Prestatieplan en tarieven voor luchtvaartnavigatiediensten

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 14 december 2021

Prestatieplan en tarieven voor luchtvaartnavigatiediensten - 31936-902

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.

EU

 • 11. 
  Agendapunt:

Voortgang Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid en Doc29 regionaal

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 16 december 2021

Voortgang Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid en Doc29 regionaal - 31936-899

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.

 • 12. 
  Agendapunt:

Cumulatie geluid rond luchthavens: toezending impactanalyses

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 16 december 2021

Cumulatie geluid rond luchthavens: toezending impactanalyses - 31936-897

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.

BiZa

 • 13. 
  Agendapunt:

Voortgangsbrief Luchtruimherziening

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 16 december 2021

Voortgangsbrief Luchtruimherziening - 31936-903

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.

DEF

 • 14. 
  Agendapunt:

ILT inspecties passagiersrechten luchtvaart tijdens de coronapandemie

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 16 december 2021

ILT inspecties passagiersrechten luchtvaart tijdens de coronapandemie -31936-900

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.

 • 15. 
  Agendapunt:

Stand van zaken productie duurzame brandstoffen luchtvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 16 december 2021

Stand van zaken productie duurzame brandstoffen luchtvaart - 31936-901

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Duurzame luchtvaart.

 • 16. 
  Agendapunt:

Voortgang MIRT-projecten en moties en toezeggingen najaar 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 15 december 2021

Voortgang MIRT-projecten en moties en toezeggingen najaar 2021 - 35925-A-24

Voorstel:

Agenderen voor het in de eerste helft van april 2022 te plannen notaoverleg MIRT.

 • 17. 
  Agendapunt:

Verkeersveiligheidswaarschuwingen in-car

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 24 december 2021

Verkeersveiligheidswaarschuwingen in-car - 31305-338

Voorstel:

Agenderen voor het in de eerste helft van april 2022 te plannen notaoverleg MIRT.

 • 18. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om beter en structureler te worden betrokken bij de brede afweging tussen bereikbaarheids- en mobiliteitsopgaven

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 15 december 2021

Reactie op verzoek commissie om beter en structureler te worden betrokken bij de brede afweging tussen bereikbaarheids- en mobiliteitsopgaven - 35925-A-26

Voorstel:

Agenderen voor het in de eerste helft van april 2022 te plannen notaoverleg MIRT.

Voorstel:

De voorbereidingsgroep voor het kennisthema Integraal bereikbaarheidsbeleid verzoeken hiervoor een voorstel uit te werken.

Noot:

De voorbereidingsgroep Integraal bereikbaarheidsbeleid bestaat uit de leden Minhas (VVD), Hagen (D66) en De Hoop (PvdA).

 • 19. 
  Agendapunt:

Beantwoording commissievragen inzake het MIRT-overzicht

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 15 december 2021

Beantwoording vragen commissie over het MIRT overzicht 2022 - 35925-A-19

Voorstel:

Agenderen voor het in de eerste helft van april 2022 te plannen notaoverleg MIRT.

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 21 september 2021

MIRT overzicht 2022 - 35925-A-5

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het in de eerste helft van april 2022 te plannen notaoverleg MIRT.

 • 20. 
  Agendapunt:

Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 16 december 2021

Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl - 35925-A-20

Voorstel:

Agenderen voor het in de eerste helft van april 2022 te plannen notaoverleg MIRT.

 • 21. 
  Agendapunt:

Voorzieningenbeleid op verzorgingsplaatsen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 16 december 2021

Voorzieningenbeleid op verzorgingsplaatsen - 31305-337

Voorstel:

Agenderen voor het in de eerste helft van april 2022 te plannen notaoverleg MIRT.

 • 22. 
  Agendapunt:

Tweede Rapportage Rijkswegennet van 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 16 december 2021

Tweede Rapportage Rijkswegennet van 2021 - 35925-A-21

Voorstel:

Agenderen voor het in de eerste helft van april 2022 te plannen notaoverleg MIRT.

 • 23. 
  Agendapunt:

Indiening proposities Nationaal Groeifonds

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 17 december 2021

Indiening proposities Nationaal Groeifonds - 35925-XIX-8

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 8 februari 2022.

Voorstel:

Agenderen voor het in de eerste helft van april 2022 te plannen notaoverleg MIRT.

Volgcommissie(s):

BiZa

 • 24. 
  Agendapunt:

Rapportage 'Staat van de Infrastructuur' van Rijkswaterstaat en ProRail en hinderaanpak

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 17 december 2021

Rapportage 'Staat van de Infrastructuur' van Rijkswaterstaat en ProRail en hinderaanpak - 35925-A-25

Voorstel:

Agenderen voor in de eerste helft van april 2022 te plannen notaoverleg MIRT.

 • 25. 
  Agendapunt:

Ontwikkelingen t.a.v. wegtunnels - Heinenoordtunnel

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 24 december 2021

Ontwikkelingen t.a.v. wegtunnels - Heinenoordtunnel - 29296-42

Voorstel:

Agenderen voor het in de eerste helft van april 2022 te plannen notaoverleg MIRT.

 • 26. 
  Agendapunt:

Ontwikkelingen t.a.v. wegtunnels Rijkswaterstaat

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 24 december 2021

Ontwikkelingen t.a.v. wegtunnels Rijkswaterstaat - 29296-41

Voorstel:

Agenderen voor het in de eerste helft van april 2022 te plannen notaoverleg MIRT.

 • 27. 
  Agendapunt:

Voortgang herziening tarievenstelsel transportsectoren

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 16 december 2021

Voortgang herziening tarievenstelsel transportsectoren - 35925-XII-74

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 28. 
  Agendapunt:

Voortgang spoorgoederenvervoer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 14 december 2021

Voortgang spoorgoederenvervoer - 29984-953

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Spoor.

 • 29. 
  Agendapunt:

Gunning treindienst Eindhoven-Düsseldorf

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 14 december 2021

Gunning treindienst Eindhoven-Düsseldorf - 29984-952

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Spoor.

 • 30. 
  Agendapunt:

Projectbeslissing Maaslijn

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 16 december 2021

Projectbeslissing Maaslijn - 35925-A-18

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Spoor.

 • 31. 
  Agendapunt:

Vervoerplan NS 2022 en beheerplan ProRail 2022-2023

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 17 december 2021

Vervoerplan NS 2022 en beheerplan ProRail 2022-2023 - 29984-954

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Spoor.

 • 32. 
  Agendapunt:

Marktverkenning internationale verbindingen in open toegang

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 24 december 2021

Marktverkenning internationale verbindingen in open toegang - 29984-955

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Spoor.

 • 33. 
  Agendapunt:

Beleidslijn kans op schade door spoortrillingen bij aanlegprojecten spoorweginfrastructuur

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 7 januari 2022

Beleidslijn kans op schade door spoortrillingen bij aanlegprojecten spoorweginfrastructuur - 29984-956

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Spoor.

 • 34. 
  Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 6 januari 2022

Antwoorden op vragen commissie over Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer - 29984-957

Voorstel:

Het lid De Hoop (PvdA) heeft reeds een tweeminutendebat aangevraagd naar aanleiding van dit schriftelijk overleg.

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 januari 2020

Eindevaluatie grootprojectstatus HSL Zuid - 22026-511

Voorstel:

Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 11 januari 2022

Stafnotitie - Beëindiging groot project HSL-Zuid - 2022Z00254

Voorstel:

Kan de commissie instemmen met de twee beslispunten in de stafnotitie?

 • 35. 
  Agendapunt:

Stand van zaken vervoerplannen 2022, beschikbaarheidsvergoeding OV en actuele ontwikkelingen OV en taxi

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 16 december 2021

Stand van zaken vervoerplannen 2022, beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) en actuele ontwikkelingen OV en taxi - 23645-762

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Openbaar vervoer en taxi.

Noot:

De Rapportage Monitoring transitie openbaar vervoer is bij deze brief gevoegd

 • 36. 
  Agendapunt:

Maandrapportage CBR "corona-inhaalslag examens" november 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 22 december 2021

Maandrapportage CBR "corona-inhaalslag examens" november 2021 - 29398 980

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Verkeersveiligheid.

 • 37. 
  Agendapunt:

Strategisch Koersdocument 2026 CBR

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 22 december 2021

Strategisch Koersdocument 2026 CBR - 29398-979

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 9 februari 2022.

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Verkeersveiligheid.

 • 38. 
  Agendapunt:

Door de commissie verzochte reactie op brieven VVN en MENS-en-STRAAT met betrekking tot verkeersveiligheid en 15 km-zones

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 16 december 2021

Reactie op verzoek commissie over brieven van de VVN en MENSenSTRAAT met betrekking tot verkeersveiligheid en 15 km/h-zones - 29398-977

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Verkeersveiligheid.

 • 39. 
  Agendapunt:

Uitspraak hoger beroep intrekkingsbesluit Stint 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 24 december 2021

Uitspraak hoger beroep intrekkingsbesluit Stint 2018 - 29398-978

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Verkeersveiligheid.

 • 40. 
  Agendapunt:

Onderzoek NEN biobrandstof binnenvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 17 december 2021

Onderzoek NEN biobrandstof binnenvaart - 32813-966

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Maritiem.

 • 41. 
  Agendapunt:

Water en milieu

Verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 14 december 2021

Verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming - 25422-281

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Nucleaire Veiligheid.

 • 42. 
  Agendapunt:

Stand van zaken asfaltcentrales

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 15 december 2021

Stand van zaken asfaltcentrales - 28089-212

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Externe veiligheid op 26 januari 2022.

 • 43. 
  Agendapunt:

Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 17 december 2021

Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele - 33612-79

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Externe veiligheid op 26 januari 2022. EZK

 • 44. 
  Agendapunt:

Actualisatie handelingskader PFAS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 13 december 2021

Actualisatie handelingskader PFAS - 35334-172

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Leefomgeving op 7 april 2022.

VWS

 • 45. 
  Agendapunt:

Evaluatierapport van de Wet Taken Meteorologie en Seismologie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 14 december 2021

Evaluatierapport van de Wet Taken Meteorologie en Seismologie (WTMS) -33802-24

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Leefomgeving op 7 april 2022.

 • 46. 
  Agendapunt:

Twaalfde monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 15 december 2021

Twaalfde monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2021 - 30175-393

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Leefomgeving op 7 april 2022.

 • 47. 
  Agendapunt:

Normstelling batterijen in AEC-bodemas

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 16 december 2021

Normstelling batterijen in AEC-bodemas - 30872-271

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Leefomgeving op 7 april 2022.

 • 48. 
  Agendapunt:

Compensatieregeling vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 22 december 2021

Compensatieregeling vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022 - 28684-689

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Leefomgeving op 7 april 2022.

 • 49. 
  Agendapunt:

Opvolging onderzoek veiligheid emissiearme vloeren

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 14 december 2021

Opvolging onderzoek veiligheid emissiearme vloeren - 29383-365

Voorstel:

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzoeken de behandeling over te nemen.

Noot:

Deze brief is een opvolging van de acties die zijn beschreven in een eerdere Kamerbrief (d.d. 5 maart 2021, Kamerstuk 29383, nr. 359), die tijdens de procedurevergadering op 14 april 2021 is overgedragen aan de commissie voor LNV en is geagendeerd voor een nog te plannen commissiedebat Dieren in de veehouderij.

Volgcommissie(s):

LNV

 • 50. 
  Agendapunt:

Versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 13 december 2021

Versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) - 22343-311

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Toezicht en handhaving. BiZa, J&V

 • 51. 
  Agendapunt:

Voortgang Omgevingsveiligheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 13 december 2021

Voortgang Omgevingsveiligheid - 28089-211

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Toezicht en handhaving.

 • 52. 
  Agendapunt:

Onderzoek e-commerce en retourzendingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 14 december 2021

Onderzoek e-commerce en retourzendingen - 32852-175

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Circulaire economie.

 • 53. 
  Agendapunt:

Stand van zaken statiegeldsysteem voor blikjes

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 14 december 2021

Stand van zaken statiegeldsysteem voor blikjes - 30872-270

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Circulaire economie.

 • 54. 
  Agendapunt:

Voortgang strategische aanpak batterijen 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 16 december 2021

Voortgang strategische aanpak batterijen 2021 - 31209-236

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Circulaire economie. BuHaOS, EZK

 • 55. 
  Agendapunt:

Evaluatierapport Milieu Centraal en rapport duurzaamheid in het onderwijs

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 16 december 2021

Evaluatierapport Milieu Centraal en rapport duurzaamheid in het onderwijs -30196-779

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Circulaire economie

 • 56. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie Rli advies ’Digitaal Duurzaam'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 21 december 2021

Kabinetsreactie Rli advies ’Digitaal Duurzaam' - 30196-780

Voorstel:

Volgcommissie(s):

De commissie voor Digitale zaken verzoeken de behandeling over te nemen. BiZa, EZK, DiZa

Europa

 • 57. 
  Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen IenW

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, J. Rijkers - 4 januari 2022

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat -2022Z00048

Voorstel:

Besluiten conform onderstaande voorstellen.

 • Richtlijn betreffende de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht

Voorstel: BNC-fiche afwachten.

 • Richtlijn betreffende het kader voor de invoering van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen

Voorstel: BNC-fiche afwachten

 • Verordening betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europese vervoersnetwerk

Voorstel: BNC-fiche afwachten.

 • Verordening betreffende de duur van de referentieperiode voor de toepassing van tijdelijke maatregelen met betrekking tot de heffing van heffingen voor het gebruik van spoorweginfrastructuur

Voorstel: BNC-fiche afwachten.

 • Mededeling over actieplan om het langeafstands- en grensoverschrijdend passagiersspoor te stimuleren

Voorstel: BNC-fiche afwachten.

 • Mededeling over het nieuwe EU-kader voor stedelijke mobiliteit

Voorstel: BNC-fiche afwachten.

 • Raadpleging betreffende Toegang tot de binnenvaartmarkt -geschiktheidscontrole wetgeving

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

 • Raadpleging betreffende Spoorwegvervoer - herziening van de richtsnoeren voor staatssteun

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

 • Raadpleging Maritieme sector - herziening van de EU-regels over illegale lozingen door schepen

Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

 • Mededeling over de intensivering van de strijd tegen milieucriminaliteit Voorstel: BNC-fiche afwachten.
 • Verslag over de uitvoering kaderrichtlijn water, de richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen en de overstromingsrichtlijn, uitvoering van de geplande maatregelenprogramma's nieuwe prioritaire stoffen voorlopige overstromingsrisicobeoordelingen en gebieden met een potentieel aanzienlijk overstromingsrisico

Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

 • 58. 
  Agendapunt:

Voorstellen uit het EU-Spoorlijninitiatief 2021

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 15 december 2021 EU-voorstel: Actieplan Maatregelen om het personenvervoer per spoor te stimuleren COM(2021) 810 (Engelstalige versie) - 2021Z23523

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor commissiedebat Transportraad op 2 juni 2022.

EU

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 15 december 2021 EU-voorstel: Mededeling Uitbreiding TEN-T naar aangrenzende derde landen COM(2021) 820 (Engelstalige versie) - 2021Z23525

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor commissiedebat Transportraad op 2 juni 2022.

EU

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 15 december 2021 EU-voorstel: Verordening Richtlijnen voor de uitbreiding van TEN-T

COM(2021) 812 i (Engelstalige versie) - 2021Z23524

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor commissiedebat Transportraad op 2 juni 2022.

EU

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 11 januari 2022

EU-stafnotitie - Behandeladvies 2 prioritaire EU-voorstellen: Verordening tot herziening van de verordening betreffende het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) COM(2021) 812 i en Actieplan maatregelen om het personenverkeer per spoor te stimuleren COM(2021) 810. - 2022Z00282

Voorstel:

De BNC Fiches van bovengenoemde voorstellen afwachten en vervolgens agenderen voor het commissiedebat Transportraad op 2 juni 2022.

Noot:

Dit betreft voorstellen uit het EU-spoorlijninitiatief, inclusief de herziening van de Verordening inzake corridors voor het goederenvervoer en maatregelen om het personenvervoer per spoor te stimuleren. Het EU-spoorlijninitiatief vloeit voort uit de EU-Strategie voor Slimme en duurzame mobiliteit.

 • 59. 
  Agendapunt:

Verslag van de Transportraad van 9 december 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 16 december 2021

Verslag van de Transportraad van 9 december 2021 - 21501-33-901

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Transportraad op 2 juni 2022.

EU

 • 60. 
  Agendapunt:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken

Reactie op de motie van de leden Bontenbal en Hagen over bio-LNG laten meetellen bij de doelstellingen voor hernieuwbare brandstoffen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 15 december 2021

Reactie op de motie van de leden Bontenbal en Hagen over bio-LNG laten meetellen bij de doelstellingen voor hernieuwbare brandstoffen (Kamerstuk 21501-08-841) - 32813-962

Voorstel:

Noot:

Reeds betrokken bij de stemming over deze motie op 16 december 2021.

De betreffende motie is aangenomen.

 • 61. 
  Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Najaarsnota ministerie IenW

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 13 december 2021

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35975-XII-3

Voorstel:

Reeds betrokken bij het plenaire debat over de Najaarsnota op 14 december 2021.

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 1 december 2021

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35975-XII

Voorstel:

Reeds betrokken bij het plenaire debat over de Najaarsnota op 14 december 2021.

 • 62. 
  Agendapunt:

Verslag houdende een vraag en een antwoord inzake de Najaarsnota voor het Infrastructuurfonds

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 13 december 2021

Verslag houdende een vraag en een antwoord - 35975-A-3

Voorstel:

Reeds betrokken bij het plenaire debat over de Najaarsnota op 14 december 2021.

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 1 december 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35975-A

Voorstel:

Reeds betrokken bij het plenaire debat over de Najaarsnota op 14 december 2021.

 • 63. 
  Agendapunt:

Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 20 en 21 januari 2022 te Amiens, Frankrijk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen - 12 januari 2022

Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 20 en 21 januari 2022 te Amiens, Frankrijk - 2022Z00343

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 14 januari 2022 t.v.v. de Informele Milieuraad op 20 en 21 januari 2022.

Volgcommissie(s):

BuHaOS, LNV, EZK, EU

 • 64. 
  Agendapunt:

Uitstel geannoteerde agenda informele bijeenkomst van klimaat- en klimaatministers 20 en 21 januari 2022 te Amiens, Frankrijk en brief aan de Commissie omtrent duurzaamheidsclaims op textiel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 23 december 2021

Uitstel geannoteerde agenda informele bijeenkomst van klimaat- en klimaatministers 20 en 21 januari 2022 te Amiens, Frankrijk en brief aan de Commissie omtrent duurzaamheidsclaims op textiel - 21501-08-845

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 14 januari 2022 t.v.v. de Informele Milieuraad op 20 en 21 januari 2022.

Volgcommissie(s):

EU

 • 65. 
  Agendapunt:    Verlenging termijn Ontwerpregeling specifieke uitkeringen lokale en

regionale MIRT-projecten en MIRT-projectpakketten

Zaak:    Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 17

december 2021

Verlenging termijn Ontwerpregeling specifieke uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRT-projectpakketten - 35925-A-22 Voorstel:    Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg Voorhang Ontwerpregeling

specifieke uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRT-projectpakketten op 12 januari 2022.

Overzichten activiteiten op IenW-gebied

 • 66. 
  Agendapunt:    Kennisagenda 2021
 • Integraal bereikbaarheidsbeleid (reactie van de minister op de commissiebrief is op 15-12-21 ontvangen en staat op deze agenda)
 • Verduurzaming luchtvaart (voorbereidingsgroep werkt aan voorstel rondetafelgesprek)
 • Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (voorbereidingsgroep werkt aan voorstel rondetafelgesprek)
 • Luchtkwaliteit (op 27-01-22 komt de voorbereidingsgroep weer bijeen)
 • Circulaire economie (op 27-01-22 komt de voorbereidingsgroep weer bijeen)
 • Begrotingen en Jaarverslagen
 • Grote projecten:
 • 1. 
  European Rail Traffic Management System (ERTMS);
 • 2. 
  Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Boulakjar (D66));
 • 3. 
  Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
 • 4. 
  Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (stafnotitie over beëindiging grootprojectstatus staat op deze agenda).
 • Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-productbeleid (verwacht Q1 2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022)
 • 67. 
  Agendapunt:    Geplande commissieactiviteiten tot het voorjaarsreces 2022

17- 01-2022 10.30 - 11.30 Technische briefing PBL over 'Reflectie op de leefomgevingsthema's in het Coalitieakkoord 2021-2025' (via videoverbinding)

18- 01-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting artikel 21 onderdeel stalsystemen*

25- 01-2022 16.30 - 21.15 Commissiedebat Wadden (met: minister van IenW, minister voor Natuur en Stikstof, minister voor Klimaat en Energie en staatssecretaris van EZK)

26- 01-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Externe veiligheid

27- 01-2022 11.30 - 12.30 Technische briefing Vervolg onderzoeken milieucriminaliteit en -overtredingen (hybride)

02-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

03-02-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 21-22 februari 2022*

23- 02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

24- 02-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart

*Ten behoeve van deze activiteit zal een

stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.

 • 68. 
  Agendapunt:    Ongeplande commissiedebatten

Commissiedebat Duurzaam vervoer (4 brieven)

Commissiedebat Nucleaire veiligheid (1 brief)

Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (4 brieven)

Commissiedebat Toezicht en handhaving (4 brieven)

Commissiedebat Vliegveiligheid (4 brieven)

Commissiedebat Water (3 brieven)

Notaoverleg MIRT (21 brieven) (dit wordt in de eerste helft van april 2022 ingepland)

 • 69. 
  Agendapunt:    Ongeplande plenaire debatten

Tweeminutendebatten

 • • 
  Circulaire economie. Aangevraagd door het lid Bontenbal (CDA)
 • • 
  Maritiem. Aangevraagd door het lid Geurts (CDA)
 • • 
  Verkeersveiligheid. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
 • • 
  Aanscherping van de regels inzake industriële emissies (Kamerstuk 33118202) en de reactie op de uitvoering van de motie van het lid Bruins c.s. over een milieuvergunning voor alle biomassacentrales (Kamerstuk 32813872). Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)
 • • 
  Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer (Kamerstuk 22026-511). Aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA)

Dertigledendebat

 • 2. 
  Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister IW)

Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019

 • 70. 
  Agendapunt:    Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd

begrotingswetten)

 • 1. 
  Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)

Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.

 • 2. 
  Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-112017, 34836

Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.

 • 3. 
  Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386 Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
 • 4. 
  Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396 Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
 • 5. 
  Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519

Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.

 • 6. 
  Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608 De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-11-2021.
 • 7. 
  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756 De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 01-11-2021.
 • 8. 
  Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910 De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 16-11-2021.
 
 

Rondvraag

Geen agendapunten

 • 71. 
  Agendapunt:

Overig (openbaar)

Werkprogramma 2022-2023 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 14 december 2021

Werkprogramma 2022-2023 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur -33411-15

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij het vaststellen van de Kennisagenda 2022.

BiZa, EZK, LNV

 • 72. 
  Agendapunt:

Stafnotitie Startnotitie Kennisagenda 2022

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 5 januari 2022

Stafnotitie - Startnotitie Kennisagenda commissie Infrastructuur en Waterstaat 2022 - 2022Z00064

Voorstel:

Noot:

Ter informatie.

De startnotitie zal ter vergadering kort worden toegelicht.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 12 januari 2022

Stafnotitie - Jaaroverzicht versterking kennispositie 2021 - 2022Z00342

Voorstel:

Ter informatie.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 13 januari 2022

Stafnotitie - Overzicht jaarplannen en werkprogramma's kennisinstellingen

2022 - 2022Z00412

Voorstel:

Ter informatie.

 

Overig (besloten)

Geen agendapunten

Griffier:

 • J. 
  Rijkers

Activiteitnummer:

2021A06739

16


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.