M. (Maarten) van Ooijen MA

foto M. (Maarten) van Ooijen MA
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Maarten van Ooijen (1990) is sinds 10 januari 2022 staatssecretaris voor Jeugd en Preventie (VWS) in het kabinet-Rutte IVĀ i. Hij was sinds juni 2021 namens de ChristenUnie wethouder in Utrecht. Eerder was hij voorzitter van PerspectieF, de jongerenafdeling van de ChristenUnie.

ChristenUnie
in de periode 2022-heden: staatssecretaris

1.

First name

(Maarten)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Hertogenbosch, 1 May 1990

3.

Party/Movement

Party/Parties
ChristenUnie

4.

Main functions and occupations

  • adviseur "Lysias Consulting Group" te Amersfoort, from 2015 until 2018
  • wethouder (voor maatschappelijke ondersteuning, welzijn, asiel en integratie, en sport) van Utrecht, from June 2021 until 10 January 2022
  • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (belast met preventie en jeugd), from 10 January 2022

Responsibilities as minister
  • Is als staatssecretaris belast met 1. Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers, 2. WMO en mantelzorg, 3. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, 4. Preventie, 5. Gezondheidsbevordering (leefstijl), 6. VWS-domein voor BES-eilanden, 7. Jeugdbeleid, Jeugdwet en Jeugdgezondheidszorg en 8. GGD in gemeentelijk domein

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/4)
  • voorzitter sociale zaken, Forum voor Eurocities
  • trekker visieteam Pionierskerk "De Haven"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister
  • Bracht in 2022 samen met minister Weerwind een beleidsbrief uit over hervormingen in de jeugdzorg. Het gaat daarbij onder meer om het terugdringen van marktwerking, het beter organiseren van zorg voor kinderen met de meest complexe problemen en een betere afbakening in de wet van wat onder jeugdhulp valt.
 

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.