Nader gewijzigde motie in Tweede Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 35925 XVII - Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

Friday, December 3 2021

Bij wetsvoorstel 35925 XVII - Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 is een nader gewijzigde motie ondergebracht.