Brief van de minister voor BVOM over uitvoering toezegging T03060 Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking

Thursday, December 2 2021

Bij wetsvoorstel 35554 - Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep is een brief ondergebracht.