Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) - 1 december 2021

Wednesday, December 1 2021

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Infrastructure and Water Management (IenW)

Besluiten bij: 21501-33 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Besluiten bij: 25422 - Opwerking van radioactief materiaal

Besluiten bij: 35981 - Wijziging van artikel 1 en nieuw artikel 34bis van het Verdrag inzake het wegverkeer 1968

Besluiten bij: 30952 - Ter kennisname voorgelegde Verdragen

Besluiten bij: 32813 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Besluiten bij: 29398 - Maatregelen verkeersveiligheid

Besluiten bij: 31305 - Mobiliteitsbeleid

Besluiten bij: 29984 - Spoor: vervoer- en beheerplan

Besluiten bij: 30373 - Vervoer gevaarlijke stoffen

Besluiten bij: 29665 - Evaluatie Schipholbeleid

Besluiten bij: 31936 - Luchtvaartbeleid

Besluiten bij: 24691 - Ruimtetekort in mainport Rotterdam

Besluiten bij: 29675 - Zee- en kustvisserij

Besluiten bij: 31409 - Zee- en binnenvaart

Besluiten bij: 33612 - Structuurvisie Windenergie op land

Besluiten bij: 26643 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Besluiten bij: 30015 - Bodembeleid

Besluiten bij: 28089 - Gezondheid en milieu

Besluiten bij: 30862 - Goedkeuring van het Verdrag met Vlaanderen betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Besluiten bij: 27625 - Waterbeleid

Besluiten bij: 26442 - Legionella

Besluiten bij: 32861 - Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Milieu

Besluiten bij: 27858 - Gewasbeschermingsbeleid

Overige besluiten: