Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN) - 1 december 2021

Wednesday, December 1 2021

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Besluiten bij: 35510 - Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Besluiten bij: 35927 - Belastingplan 2022

Besluiten bij: 21501-07 - Raad voor Economische en Financiële Zaken

Besluiten bij: 35957 - Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

Besluiten bij: 35925 IX - Vaststelling begroting Financiën en Nationale Schuld 2022

Besluiten bij: 35574 - Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen

Besluiten bij: 32545 - Wet- en regelgeving financiële markten

Besluiten bij: 33977 - Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)

Besluiten bij: 25087 - Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Besluiten bij: 31066 - Belastingdienst

Besluiten bij: 31934 - Douane

Besluiten bij: 35468 - Wet hardheidsaanpassing Awir (verzachting hardheden die zich bij de toepassing van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voordoen)

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Besluiten bij: 35925 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2022

Besluiten bij: 21501-03 - Begrotingsraad

Overige besluiten: