Gesprekken informateurs Remkes en Koolmees met fractievoorzitters en secondanten voortgezet

Monday, November 29 2021, 9:07

DEN HAAG (PDC i) - Informateurs Remkes en Koolmees vergaderen vanaf 14.00 uur met de voorzitters en de secondanten van de fracties VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Zoals gebruikelijk is over de inhoud niets bekend gemaakt en is niet in een beeld- of persmoment voorzien.

Tijdens het VVD-congres afgelopen weekend sprak Mark Rutte i de hoop uit om voor Kerst een nieuw kabinet te presenteren. Dat is ook nodig omdat volgens hem de centrale thema's op de onderhandelingstafel ambitieuze beleidsplannen vereisen om een transformatie teweeg te brengen.

Bron: Bureau Woordvoering Kabinetsformatie