Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - 25 november 2021

Thursday, November 25 2021

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Besluiten bij: 21501-31 - Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Besluiten bij: 35962 - Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Besluiten bij: 35925 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

Besluiten bij: 35897 - Verzamelwet SZW 2022

Besluiten bij: 20361 - Suriname

Besluiten bij: 35420 - Noodpakket banen en economie

Besluiten bij: 25883 - Arbeidsomstandigheden

Besluiten bij: 29544 - Arbeidsmarktbeleid

Besluiten bij: 26448 - Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Besluiten bij: 29861 - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

Besluiten bij: 17050 - Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Besluiten bij: 32824 - Integratiebeleid

Besluiten bij: 35341 - Initiatiefnota “In Nederland beslis je over je eigen leven”

Besluiten bij: 29754 - Terrorismebestrijding

Besluiten bij: 24515 - Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Overige besluiten: