Brief van de staatssecretaris van SZW ter aanbieding van het eindrapport 'Mogelijkheden om flexibiliteit te realiseren binnen de lage WW-premie'

Tuesday, November 23 2021

Bij wetsvoorstel 35074 - Wet arbeidsmarkt in balans is een brief ondergebracht.

Bijlage