Verslag van een commissiedebat Tweede Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 35925 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2022

Thursday, November 4 2021

Bij dossiers 28684 - Naar een veiliger samenleving, 29279 - Rechtsstaat en Rechtsorde en 29911 - Bestrijding georganiseerde criminaliteit en wetsvoorstellen 29936 - Wet beëdigde tolken en vertalers, 35570 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2021 en 35925 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2022 is een verslag van een commissiedebat ondergebracht.