Brief regering; Appreciatie op de motie van Nispen c.s. inzake de beëdigde tolken en vertalers (29279-677)

Tuesday, October 26 2021

Bij wetsvoorstel 29936 - Wet beëdigde tolken en vertalers is een brief ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)