Voorlopig verslag Eerste Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 35671 - Wetswijzigingen ikv doorstroom basisonderwijs naar VO en systeem van toetsen

Friday, October 22 2021

Bij wetsvoorstel 35671 - Aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en het systeem van toetsen is een voorlopig verslag ondergebracht.