Brief van de initiatiefnemers over de planning van hun appreciatie van door het RIVM verstrekte informatie

Friday, October 22 2021

Bij wetsvoorstel 35049 - Initiatiefvoorstel voor keuzevrijheid kindercentra bij het wel of niet toelaten van kinderen die niet meedoen met het vaccinatieprogramma is een brief ondergebracht.