Nader voorlopig verslag Eerste Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 35513 - Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Friday, October 22 2021

Bij wetsvoorstel 35513 - Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen i.v.m. het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen is een nader voorlopig verslag ondergebracht.